Tuesday, March 24, 2020

COVID19 Symptoms Tagalog Version

Ang Coronavirus Disease 2019 (COVID19) ang kinatatakutang epidemya o sakit na kumakalat ngayon sa buong bansa. Ang sakit na ito ay nanggaling sa China at kumalat na sa buong mundo. Ayon sa pinakahuling balita (Marso 24, 2020), 501 katao na sa Pilipinas ang nadapuan na ng COVID19 at 33 katao na ang namatay sa sakit na ito.

Inaasahan pa na dadami pa ang Pilipino na madadapuan ng COVID19 at marami pa ang mamamatay. Dahil dito, ang gobyerno ay nagdeklara ng Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon at nagdeklara na rin ng kanya-kanyang community quarantine ang bawat probinsya at mga bayan. Dahil sa community quarantine, pinagbawalan na ang operasyon ng pampublikong mga sasakyan tulad ng bus, jeep, at traysikel. Ipinagbawal na din ang pagbyahe ng mga eroplano at barko.

Marami sa atin ang natatakot na madapuan ng COVID19. Kaya ang tanong ng marami ay paano malalaman kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay meron nang COVID19. Ano ng ba ang symptoms o sintomas ng COVID19? Heto ang impormasyon mula sa Kagawaran ng Kalusugan (Department of Health):

Sintomas ng COVID19
(Source: DOH)


Ang symptoms o sintomas ng COVID19 ay:

1. Lagnat
2. Ubo’t sipon
3. Hirap ayt pag-iksi ang paghinga
4. Iba pang problema sa daluyan ng hangin.

Kapag malubha na ang COVID19 ay maaari ka nang magka-pulmonya (pneumonia) at acute respiratory syndrome. Pwede ring maging sanhi ng kamatayan ang COVID19.

Kapag nakaramdam ka ng mga sintomas na ito, ikaw ay pinapayuhan na magpunta agad sa ospital para matingnan kung ikaw ay may COVID19.

Para makaiwas sa COVID19, ikaw ay dapat sumunod sa pinatutupad ng gobyerno na community quarantine at social (physical) distancing. Huwag lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Panatilihing malusog ang katawan at kumain nang tama at masustansyang mga pagkain. Ugaliin din na maghugas ng mga kamay at panatilihing malinis ang iyong katawan at tahanan.

Saturday, February 15, 2020

KFC Kiddie Party Package for 2020

KFC is famous for its fried chicken and its overflowing gravy. In fact, many Filipinos go to KFC for that gravy. Unknown to many, KFC does not only offer dine in or take out meals. They also offer KFC Kiddie Party.

It's true, Colonel Sanders hosts parties for kids and here is the KFC kiddie party package for 2020:

1. KFC Kiddie Party Loot Bag

KFC Kiddie Party Loot Bag

KFC's kiddie party loot bag consists of the following items: magnetic dart, Colonel Sanders party mask, sticker, pencil, pencil pouch, and an eraser.

2. KFC Kiddie Party Amenities

KFC Kiddie Party Freebies

Those who will book for a kiddie party in KFC will get the following party amenities: invitation card, party hat, ruler, game book, Colonel Sander moustache mask, and tray liner. The tray liner is quite interesting because it is also an activity sheet where kids can write and color.

The birthday celebrant will get this gift from KFC:

KFC Kiddie Party - Colonel Sanders Back Pack

Unlike in Jollibee kiddie party, KFC does not offer a birthday cake. However, KFC offers the Donut Tower as the birthday cake.

KFC Kiddie Party - Donut Tower

The donut tower is composed candy donuts, sprinkled donuts, donut pops, camera donuts, and mustache donuts. It is you who will decide on how many and what donuts will be placed on the donut tower.

KFC kiddie party will not be complete with the appearance of KFC's founder, Colonel Sanders in his white tux.

KFC Kiddie Party - Colonel Sanders Mascot

3. KFC Kiddie Party Food Package

KFC offers the following food packages for their kiddie parties:

KFC Kiddie Party Food Package 1

KFC Kiddie Party Food Package 1

This food package consists of 1-piece chicken with rice, mushroom soup, regular mashed potato, and regular drink of your choice.

KFC Kiddie Party Food Package 2

KFC Kiddie Party Food Package 2

This food package consists of 1-piece chicken with rice, mushroom soup, regular mashed potato,  junior spaghetti and regular drink of your choice.

KFC Kiddie Party Food Package 3

KFC Kiddie Party Food Package 3

This food package consists of 1-piece chicken with rice, mushroom soup, regular mashed potato, regular hotshots and regular drink of your choice.

KFC Kiddie Party Food Package 4

KFC Kiddie Party Food Package 4

This food package consists of 2-piece chicken with rice, mushroom soup, regular mashed potato, and regular drink of your choice.

KFC also offers create-your-own party food package.

Too bad that KFC does not provide the prices for their party amenities and food packages. Information like that is only available at KFC. So, if you are interested to hold a KFC Kiddie Party then I suggest that you visit the KFC branch nearest to you.

Images used in this blog post came from the KFC website.

Saturday, January 11, 2020

Jollibee Party Package Price for 2020

It’s the new year and I bet many mommies and daddies are planning good birthday parties for their little ones. For a Pinoy kid, a good or great birthday party is a Jollibee birthday party.

So, if you are one of those parents who are planning to give your little ones a birthday blast in Jollibee this 2020, this article is your handy guide. 

Booking a Jollibee party is quite easy. All you need to do is to follow these three easy steps:

Step 1: Select the Jollibee party theme

Jollibee currently offers these four fun themes:

Jollibee Party Themes for 2020

The Jollibee party themes are Jollitown Theme Park, Jollibee Fairytale Land, JolliRace, and Hello Kitty Fun Carnival.

The newest Jollibee party theme is the Jollitown Theme Park. You can read about this theme in a here

Step 2: Check out the Jollibee party favors

Thus is the step where you have to pay the party fee of 1,500 pesos.

Paying the party fee will give you the following party favors:

Jollibee Party Favors

30 name tags
30 balloons
1 set of assorted game prizes
15 party hats
15 invitation cards
15 tray liners
5 boxes of crayons
1 message board
1 special gift for the birthday celebrant. 

Jollibee will also appear during the party. Of course, you can also invite Jollibee's friends for 1,000 pesos per mascot for a 30-minute appearance. 

Jollibee Party Mascots: Popo, Hetty, Twirlie and Mr. Yum

The appearance of additional mascot is subject to the mascot's availability in the Jollibee branch where you will hold the party. 

You can add party favors for 7 pesos per set. One set of party favors include a piece each party hat, tray liner, invitation card, and name tag. 

You can also get a loot bag for 65 pesos each. 

You can also have a birthday cake from Red Ribbon. The cake will have the design that fits your chosen Jollibee party theme.

Jollibee Party Cakes for 2020 by Red Ribbon

The medium size, 8 inches by 12 inches, birthday cake costs 1,150 pesos. The large size, 12 inches by 12 inches cake, birthday cakes costs 1,350 pesos. 

Step 3: Choose the Jollibee party food package

The last step is choosing the birthday party food package or meal bundle. Jollibee offers six meal bundles. Jollibee only allows minimum of 30 orders for meal bundles.

The Jollibee party meal bundles are:

Jollibee Party Meal Bundle A

Jollibee Party Meal Bundle A

This meal bundle consists of Jolly spaghetti, regular fries, regular iced tea, and choco cup twirl. It costs 125 pesos per set. 

Jollibee Party Meal Bundle B

Jollibee Party Meal Bundle B

This meal bundle consists of Jolly spaghetti, Yumburger, regular fries, regular iced tea, and choco cup twirl. It costs 160 pesos per set. 

Jollibee Party Meal Bundle C

Jollibee Party Meal Bundle C

This meal bundle consists of Jolly spaghetti, regular fries, regular iced tea, choco cup twirl, and toy. It costs 165 pesos per set. 

Jollibee Party Meal Bundle D

Jollibee Party Meal Bundle D

This meal bundle consists of 1-piece Chicken Joy with Jolly spaghetti, regular fries, regular iced tea, and choco cup twirl. It costs 175 pesos per set.

Jollibee Party Meal Bundle E

Jollibee Party Meal Bundle E

This meal bundle consists of 1-piece Chicken Joy with rice, Jolly spaghetti, regular fries, regular iced tea, and choco cup twirl. It costs 200 pesos per set.

Jollibee Party Meal Bundle F

Jollibee Party Meal Bundle F

This meal bundle consists of 1-piece Chicken Joy with Jolly spaghetti, regular fries, regular iced tea, choco cup twirl, and toy. It costs 215 pesos per set.

How Much is the Jollibee Party for 2020


Now let us compute how much is the most affordable Jollibee party will cost. Let us assume that the total attendees in the party will be 35 persons. Let us also assume that we will not be getting additional mascots or party favors. We will also select the cheapest food package, which is the Jollibee Party Meal Bundle A

The cost of the cheapest or most affordable Jollibee party for 2020 will have this computation:

Party Fee - 1,500 pesos
Medium-size birthday cake - 1,150 pesos
Meal Bundle A - 125 pesos x 35 = 4,375 pesos
Total - 7,025 pesos

The price of the least expensive Jollibee party for 35 attendees is 7,025 pesos. I guess that’s quite affordable for a Jollibee party.

- - -

Note: This post was updated with info shared by Ms. Andam via Facebook.

- - -

Know more about Jollibee Party by reading these articles:

Newest Jollibee Party Theme (November 2019): Jollitown Theme Park

Thinking of holding a birthday party in other places? Try reading about the kiddie parties in McDonalds and KFC by reading these posts:

KFC Kiddie Party Package for 2020
McDo Birthday Party Price for 2019
.